Trangt sykkelfelt?

sykkelvei-350x150Solvang Park har vært bildebakgrunn i flere nettsaker fra nærmiljøet i dag. Vi viderebringer video fra Aftenposten-TV om den nye sykkelfilen som er anlagt langs Kirkeveien-bygget.

Mange av våre beboere bruker nok heller Harald Hårfagres gate, parkene og andre sykkelmuligheter i området heller enn denne smale fila langs Ring 2 som pendlerne bruker.

Aftenpostens Gunnar Kagge kommenterer fila uansett omtrent slik: «Når sykkelveien er én meter bred og styret på min relativt smale sykkel er en halv meter, så sier det seg selv at marginene er små.»

Kjør forsiktig, godtfolk!