Funn i generell vedlikeholdsanalyse

Styret engasjerte i høst den eksterne byggtekniske konsulenten og kvalitets-sikreren Aase byggeadministrasjon til å gjennomføre en bred vedlikeholdsanalyse av Solvang Parks bygningsmasse.

Aase ble i sin tid hyret inn som ekstern kvalitetssikrer av det forrige styret etter erfaringer med behov for løpende oppfølging av entreprenør i forbindelse med oppussing av blokken i Kirkeveien. Det nye styret har også vist til gode erfaringer med denne ekspertisen. Formålet denne gang var å sikre en objektiv ekspertgjennomgang som kunne danne grunnlag for en vedlikeholdsplan, og dermed også en forståelse av store deler av vårt felles finansieringsbehov.

Konsulenten utfører for øvrig ikke selv noe av utbedringsarbeidet og er en nøytral part i forhold til vurdering av utbedringsbehov, gjennomføring av anbudsrunder og kvalitetssikring av arbeidsutførelse. Aase vurderte i denne sammenheng heller ikke pipeløp, branntekniske forhold eller avløp ettersom dette er utenfor Aases normale ekspertiseområde. Styret har imidlertid innhentet annen ekspertise som har gjennomført vurderinger på disse områdene. Egne orienteringer vil legges frem av styret i løpet av de nærmeste ukene (red: finn sak om branntekniske funn og pipeløp her).

Hovedfunnene på denne generelle vedlikeholdsanalysen fra Aase var som følger:

  • Drenering: Fukt i grunnmuren må utbedres som en prioritet. Det finnes imidlertid flere alternative løsninger på dette som vil vurderes. Tidligere artikkel.
  • Fasader: Gjenstående fasadearbeider på TV-/ HH-/ HG-byggene bør gjennomføres i løpet av noen år. Tidligere artikkel.
  • Tak: Takkledningen holder fortsatt god standard, men er likevel inne i den senere del av forventet levetid slik at takutskiftning bør inn mot slutten av 10-årsplanen.
  • Diverse: I tillegg avdekket analysen en rekke mindre vedlikeholdsbehov som kan fordeles gjennom perioden.

Styret legger Aases analyse av vedlikeholdsbehovene til grunn for en felles vedlikeholdsplan som også omfatter piper, brannsikring og avløp, og vil fremme den samlede vedlikeholds- og finansieringsplanen på en ekstraordinær generalforsamling på nyåret.

Relatert: