Ettårsbefaring av fasadeoppussing

avskalling-350x150Styret gjennomførte torsdag 3. juli ettårsbefaring av den utvendige fasadeoppussingen i Trudvangveien («TV») og Harald Hårfagresgate («HH»), samt toppstrøket som ble påført i Hammerstads gate («HG»).

Som teknisk rådgiver hadde styret med seg en representant fra Aase Byggeadministrasjon som også bistod det forrige styret i anbudskonkurransen og gjennomføring av entreprisen.

Som mange sikkert husker ble murpussen på den utvendige fasaden i TV/ HH pigget ned og murt opp igjen før en type pustende maling med lang levetid ble påført. Etter styrets og rådgivers vurdering på befaringen har entreprenøren Wettergren Fasade gjort en solid jobb hos oss som vi forventer vil ha lang levetid.

Fuktig grunnmur skaper imidlertid utfordringer for både maling og puss. Til tross for at spesielle fuktbestandige puss og malingtyper ble brukt, og til tross for at nedløp fra taket er ført ned i bakken og langt ut mot veien i TV, så holder jorden som ligger helt inntil grunnmuren såpass med fuktighet at både maling og puss de nederste 20 centimeterne løsner i store flak. Dette er ikke forventet å skape problemer oppover veggen, men kan heller ikke løses uten en form for drenering eller innfresing av feks en form for vannbrett. De utvendige veggene mot HH og HG, samt veggene inn mot atriet (da spesielt mot HG) er utsatt på tilsvarende måte.

Det er velkjent at det ikke er gjennomført drenering på bygningsmassen i nyere tid, og denne erfaringen aktualiserer dette på ny. Naboene våre har i stor grad gjennomført tilsvarende dreneringsprosjekter, eller de har andre sokkelløsninger som for eksempel steinblokker. Styret har allerede lagt drenering til den nye vedlikeholdsplanen som er under utarbeidelse og som skal legges frem for aksjonærene når den er klar. Til planen vil vi forøvrig også søke nøytrale vurderinger og råd fra Aase.

I mellomtiden har Wettergren tilbudt seg å flekke over det som er flasset bort uten vederlag (fuktig grunnmur er noe som kontrakten hadde reservasjon om, og som entreprenør ikke kan lastes for).

I tillegg til dreneringsproblemet avdekket befaringen en vedlikeholdsutfordring på brannbalkongene som drøftes i egen sak.