Fasadebefaring med Aase

vindu-350x150Styret gjennomførte en fasadebefaring med Aase Byggadministrasjon i går, og så på både tilstanden til de oppussede flatene fra 2011-2013, og på det gjenstående arbeidet på gavlveggene til byggene i Trudvangveien og Hammerstads gate samt på langveggene inn mot gårdsrommet for disse og Harald Hårfagresgate.

Som de fleste sikkert husker var den opprinnelige planen å gjennomføre denne delen av fasadearbeidet sommeren 2013, men implementeringen ble den gang utsatt av styret.

Aase ble først tilkalt i 2011 etter at arbeidene på Kirkeveien-bygningen var i gang og det daværende styret oppdaget at de hadde et presserende behov for kvalifisert bistand i oppfølgingen av entreprenøren. Erfaringen viste at dette samarbeidet var nyttig, og Aase har siden blitt brukt av Solvang som teknisk konsulent og kvalitetssikrer ved større entrepriser, slik som det utvendige fasadearbeidet på Trudvangveien, Harald Hårfagres gate og Hammerstads gate i 2013.

Hovedkonklusjonen etter møtet i går var at styret ber Aase om å arrangere en anbudskonkurranse for Solvang i løpet av høsten med tanke på gjennomføring av det gjenstående fasadearbeidet sommeren/ høsten 2015. Dette vil også tillate oss en samlet vurdering av tidspunkt for arbeidet sett opp mot en avklaring på balkongsaken. Småreparasjoner på resten av fasadene vil også være mulig å gjennomføre da.