Status fra balkongkomitéen

balkongteam-350x150(saksfremlegg fra innkalling til ordinær generalforsamling 2014)

Etter at det utgående styret ikke hadde lykkes med å igangsette det videre arbeidet med balkongutredning i 2013, ba det nye styret varamedlem Petter Hessen om å revitalisere balkongkomitéen og forsere arbeidet fra januar 2014.

En ny plan ble lagt for å utrede mulighetene for balkonger i Solvang Park, og arbeidet påbegynt. I hovedsak omfatter prosjektet fire elementer: design, offentlige tillatelser, finansiering – og en beslutning fra aksjonærene

I forhold til design er komitéens foretrukne løsning solvendte balkonger til alle leilighetene i gården. Dette innebærer at gårdene i Trudvangveien og Harald Hårfagres gate får balkonger som peker ut av gårdsrommet og mot veien.

På grunn av brannsikkerhetskrav har vi ikke vurdert mulighetene for å kombinere brannterrasser og balkonger, men dette gjenstår som en plan B. Dersom det skulle vise seg å bli vanskelig å gjennomføre balkongutbyggingen som planlagt pga. manglende godkjenning fra Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune så vil komiteen vurdere muligheten for å kombinere brannbalkong og oppholdsbalkong.

Med tanke på å fremskaffe tillatelser har komiteen i løpet av vinteren jobbet tett med leverandøren Balkongteam i arbeidet med tegninger/ utforming av balkonger og i søknadsprosessen mot PBE. Balkongteam har laget forslag til balkonger på alle gårdene og komitéen med Balkongteam har vært i innledende samtaler med PBE i forbindelse med byggesøknaden. PBE ønsket en tidstypisk løsning på balkongene, og dette er noe Balkongteam nå er i kontakt med Oslo byantikvar om.

Når Byantikvaren har gitt sin anbefaling vil vi igjen gå i møte med PBE hvor vi vil komme frem til hvordan den endelige byggesøknaden vil se ut. Selve søknadsprosessen tar så rundt 12 uker. Vi ser positivt på de tilbakemeldingene vi har fått, og venter nå på nye tegninger fra Balkongteam samt en uttalelse fra Byantikvaren som vi håper vil understøtte søknaden.

Komitéen har også vært i kontakt med flere banker med tanke på finansieringsløsninger, og avventer tilbud fra disse.

Videre har komitéen søkt råd hos Advokatfirmaet Bull&Co for å sikre at de juridiske sidene ved utbyggingsbeslutning, -finansiering og -gjennomføring håndteres korrekt.

I sum er balkongkomitéen godt på vei ift målsettingen om å kunne legge frem en konkret, offentlig godkjent og tydelig finansiert balkongløsning i løpet av 2014. Detaljer rundt utbygging, finansiering og juridiske vurderinger blir videre utarbeidet og vil bli presentert og tatt opp til votering på en ekstraordinær generalforsamling som vi forventer blir avholdt i løpet av høsten.

Balkongkomitéen

Petter Hessen. Bjørn Waage Skogtrø, Isak Johan Iversen og Magnus Selås