Innkalling til generalforsamling

gf-350x150

Velkommen til aksjeselskapet Solvang Park AS sin årlige ordinære generalforsamling! I 2014 (for regnskapsåret 2013) avholdes denne i Kirkestuen på Majorstuen kirke kl. 18:00 onsdag 21. mai 2014.

Alle aksjonærer skal ha mottatt innkallingen, som også ligger på nettsiden under dokumenter. Flere av sakene fra innkallingen vil profileres ytterligere her på nettsidene i dagene før (informasjonssaker) og etter (beslutningssaker) generalforsamlingen.

Foruten det formelle som registrering av aksjonærer med fullmakt (som bes møte fra 17:30) og konstituering av møtet osv. så vil følgende saker føres for aksjonærene:

  • Styrets årsberetning 2013 (orienteringssak)
  • Årsregnskap 2013 (beslutningssak)
  • Godtgjørelse til styret og revisor for 2013 (beslutningssak)
  • Budsjettforslag 2014 (beslutningssak)
  • Valg av revisor (beslutningssak)
  • Balkongutbygging (orienteringssak)
  • Nye husordensregler (beslutningssak)
  • Sosiale tiltak og naboskap (orienteringssak)
  • Styrets størrelse (beslutningssak)

Generalforsamlingen har en formell ramme, med taleliste og regi. Merk for eksempel at den ordinære generalforsamlingen ikke er et allmøte for å fremme gode ideer eller en «domstol» for prøving av klager, men heller et formelt beslutningsforum som vi skal gjøre så åpen, trygg og inkluderende som praktisk mulig for alle aksjonærer.

Styret oppfordrer alle aksjonærer til å benytte anledningen til å bli kjent med nye naboer og nytt styre. Vel møtt!