Brannsikker bygård

bre-pipe-350x150Solvang Park går under Brann- og Redningsetatens (BRE) definisjon på ”eldre murgård” (også kalt 1890-gård), en bygning med ytter- og bærevegger i murt teglstein og med etasjeskillere i tre. Under prosjektet «Brannsikker bygård» har BRE gjennom de siste årene hatt tilsyn med bygårder som faller under denne definisjonen, og den 25. februar var de på befaring med styret i Solvang Park.

Vi fikk gode tilbakemelding på at vi har branndører til hver leilighet, samt at alle leiligheter har minst to godkjente rømningsveier.

Et av de største punktene vi fikk kritikk for er søppel og utstyr som står henslengt rundt om i fellesarealene i gården. Styret henviser til Husordensreglene – det er ikke tillatt å lagre møbler og andre ting i fellesarealer i kjeller eller loft, kun i egen låst bod. Det er også kun tillatt med sykler og barnevogner i trappehalsene, og ellers ikke tillatt med noen gjenstander i resten av trapperommet (ingen møbler, ingen sko, ingen papirbøtter) da dette utgjør både brann- og rømningsfare.

BrannsikkerBygårdFor å forbedre denne situasjonen vil styret organisere store containere til neste dugnad, planlagt i april, hvor alt søppel og andre gjenstander som er plassert utenfor bodene/ i fellesbodene vil kastes. Eget varsel vil sendes aksjonærene om dette.

Det ble også funnet andre svakheter ved brannsikkerheten, og vi vil få krav om å hyre inn et brannteknisk firma for å gå igjennom sikkerheten og vedlikeholdet på eksisterende brannskiller, spesielt i kjeller og på loft. Brannsikkerhetstiltak vil være med i styrets vedlikeholds- og finansieringsplan for de neste årene som vil bli utarbeidet utover våren.

I mellomtiden oppfordrer vi alle beboere til å holde det ryddig og ordentlig i fellesarealene, være svært forsiktig med åpen ild og ikke oppbevare brannfarlige/ selvantennelige væsker og gasser i leilighetene, bodene eller endog i fellesarealene. Vi observerte også tegn på røyking i enkelte av loftsarealene, og minner om at dette selvsagt er svært farlig og strengt forbudt.