Vårdugnad! Bli kvitt :)

rot2-350x150

Vi holder vårdugnad 29. april 2014, kl. 17:00 – 19:00. Det har akkumulert seg mye ræl i fellesarealene i loft, kjeller og oppgangene, og vi samles for å kaste det i innleide containere.

Vi skal også klargjøre bakgården og grøntarealet for våren og sette ut sittegrupper og griller så alt er klart for sommerhalvåret i den flotte parken vår 🙂

Alt som ikke står i private boder skal vekk. Sykler skal stå i stativer eller i egen bod, men barnevogner fredes selvsagt. Ski, akebrett, møbler, materialer og andre gjenstander som ikke hører hjemme i fellesarealet blir fjernet – så har du ting stående rundt omkring som du vil beholde så sett det i boden din! Flere varsler blir formidlet til alle beboerne de neste ukene.

rot-350x197Det blir noen endringer denne gangen. For det første er det forventet at alle møter, og de som likevel ikke har mulighet for å stille vil få mulighet til å bidra på andre måter gjennom å ta kontakt med styret i forkant og melde seg på forskjellige oppgaver.

For det andre vil vi organisere oss bedre og tydeligere: oppgaver vil defineres i forkant og styret vil sikre at vi fordeler oppgaver etter ønske og evne.

For det tredje er belønningen for oppmøte den varme gløden en får for å gjøre en innsats for vårt felles bomiljø, møtet med gode naboer, og pust-ut pizza og forfriskninger underveis!

Sett av datoen – og vel møtt, nabo!