FYRINGSFORBUD på en rekke skorsteiner!

Brann- og redningsetaten har ilagt oss et umiddelbart FYRINGSFORBUD på en rekke piper etter at videoinspeksjon har avslørt et akkumulert vedlikeholdsbehov som krever utbedring før ildstedene trygt kan tas i bruk. Styret jobber med å avklare hva som skal til for å sette disse i forskriftsmessig stand og kommer tilbake med mer informasjon så raskt som mulig.

Inntil BRE løfter forbudet gjelder det altså FULL STANS I BRUK AV ILDSTEDER tilknyttet skorsteiner nummer 34, 39, 40, 43, 44, 45, 56, 57, 61, 64 og 65. Disse skorsteinene er primært lokalisert i byggene i Trudvangveien og Harald Hårfagres gate – kun en er i bygget i Hammerstads gate og ingen i Kirkeveien-bygget.

Finn dine piper i bildene under og sørg for at det ikke fyres på eventuelt ildsted tilknyttet  disse pipene. Merk at flere av disse pipene allerede kan være tatt ut av bruk i praksis slik at det i noen tilfelle ikke vil medføre noen ulempe. Styret vil (som en del av avklaringen de nærmeste dagene) sammenstille disse pipene mot oversikten fra besøksrunden tidligere i høst.

Trudvang-bygget: fyringsforbud i pipeløp 56, 57, 61, 64 og 65 – leiligheter i Trudvangveien nr. 7 og nr. 9

Piper-TV-765x635

Harald Hårdfagre-bygget: fyringsforbud i pipeløp 39, 40, 43, 44 og 45 – leiligheter i Trudvangveien nr. 15 og Hammerstads gate nr. 22.

Piper-HH-765x635

Hammerstad-bygget: fyringsforbud i pipeløp 34 – leiligheter i Hammerstads gate nr. 20.

Piper-HG-765x635

Kirkeveien-bygget: ingen fyringsforbud.

Piper-KV-765x635