Ekstraordinær generalforsamling

Styret jobber for å få på plass en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 3. mars klokken 18:00-20:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.

Hovedsakene blir vedlikeholdsplan for tiårsperioden 2015-2025 samt en fot i bakken på balkongsaken. Mer informasjon og sakspapirer blir sendt ut sammen med formell innkalling i forkant av møtet.

Disse sakene er tidkrevende og tas nå for at vi skal ha rimelig tid til ordinære generalforsamlingssaker som årsrapport og regnskap for 2014 i mai. Vel møtt!