Dørreparasjon på gang

Det har tatt litt tid å få noen til å påta seg dørreparasjonene i KV78B og TV7 siden jobben krever minimalt med deler og mange timer – men nå er det på gang og vi håper at arbeidet er fullført i løpet av en ukes tid. Treg forsikringsbehandling har også bidratt til forsinkelsen, noe vi tar opp med selskapet.

Dørene blir erstattet med midlertidige dører mens karm, hengsler og dører får sin behandling. Låskassen byttes over slik at de vanlige oppgangsnøklene skal fungere. Skulle det oppstå problemer så bruk bakdør og gi styret beskjed så raskt som mulig. Det er også viktig at brukere av dørene sørger for at de går i lås etter inn-/ utgang.