Fyring i TV

Det er nå tillatt å fyre igjen i ildsteder i Trudvangveien 7-11!

Med det så er det tillatt å fyre i alle byggene med unntak av Kirkeveien. OMAS forventer å gjøre seg ferdig med innendørsarbeidet i Kirkeveien før påske, og så følger noe ferdigstilling i fellesarealer (bla montering av pipehatter) før fyringstillatelse gis også der om et par ukers tid.

Les mer på egen sak om rehabiliteringen og tidligere sak om fyring i HG16-22 og TV13-15.