Eiendomsskatt? Antagelig ikke.

Det er innført eiendomsskatt i Oslo fra 2016. Styret har mottatt brev fra eiendomsskattekontoret om at eventuelt skyldig beløp vil kreves inn fra Solvang Park AS ettersom det er selskapet som eier leilighetene.

Det hadde åpenbart vært å foretrekke at den enkelte aksjonær fikk et eventuelt skattekrav på selvangivelsen ettersom den allerede inneholder ligningsverdien (som utgjør den viktigste delen av beregningsgrunnlaget), men slik er det altså ikke.

Styret får opplyst at nærmere informasjon om innkrevingen vil følge i løpet av de nærmeste månedene. Med dagens modell forventer vi uansett at de fleste leilighetene i selskapet slipper eiendomsskatt for 2016 ettersom ligningsverdien for de fleste leilighetene antas å være under 1 250 000.

Eksempler på utregning:

eiendomsskatt-600x519

Sjekk selv ligningsverdien for din leilighet i selvangivelsen eller på altinn.no, og finn mer informasjon på kommunens nettsider om eiendomsskatt.