Rehabilitering av skorsteiner

Foto: Oslo Murmesterbedrift AS Foto: Oslo Murmesterbedrift AS

Piperehabiliteringsprosjektet ved Solvang Park begynner uke 4.

Bakgrunn

Bakgrunn for rehabiliteringen er at Brann- og redningsetaten (BRE) feiing av piper i Solvang i 2013 avdekket mistanke om behov for bedre brannsikring. En etterfølgende videoinspeksjon av våre 65 skorsteiner høsten 2014 bekreftet dette og resulterte i  pålegg om å utbedre alle skorsteiner som er i bruk.

Oslo Murmesterbedrift AS (OMAS) har blitt valgt som leverandør til jobben med å utbedre skorsteinene våre etter en anbudsrunde med flere leverandører. OMAS ble valgt basert på pris, seriøsitet og referanser.

Prosjektet

Det skal føres ned stålrør inni hvert pipeløp og alle eksisterende ildsteder må kobles på dette på nytt. Stålrøret skal hovedsakelig føres gjennom åpning i skorsteinene på loftet, men avslutningen vil være gjennom lift over taket. I tillegg vil alle inspeksjons- og sotluker byttes og alle skorsteiner som ikke er i bruk plomberes.

Finansiering

Vedtaket fra Generalforsamlingen i mai 2015 lyder som følger:

«Alle skorsteiner som er i bruk vil bli rehabilitert og de som ikke er i bruk vil bli stengt. Kostnaden for å reparere skorsteinene skal dekkes av Solvang Park AS, mens kostnadene for tilkobling av egne ildsted(er) til de rehabiliterte skorsteinene skal dekkes av den enkelte aksjonær.»

Kostnaden for å koble seg til den nyrehabiliterte skorsteinen er 3500kr per ildsted. Dette vil bli fakturert hver beboer direkte fra OMAS. Hvis man ønsker å montere et nytt ildsted vil dette koste 6875kr.

I tillegg vil det tilkomme utgifter hvis røykrør må byttes, men dette skal i de fleste tilfeller ikke være nødvendig. Maling og sparkling etter remonteringen må også dekkes av hver enkelt.

Tidsskjema

Det er planlagt oppstart i uke 4 2016. Arbeidet vil foregå i ca 8 uker, og vil gjennomføres i denne rekkefølgen:

  • Hammerstads gate
  • Harald Hårfagres gate
  • Trudvangveien
  • Kirkeveien

Nærmere informasjon om prosessen vil følge nærmere oppstart. Les mer i infoskrivet.