Åpent loftsvindu

Loftsvinduet i Hammerstadsgate 22 sto åpent mandag og måtte lukkes av styret mandag kveld. Det er meldt regn tirsdag og vi minner om at det ikke er tillat å åpne takvinduene for lufting, og heller ikke å bruke brannfarlige loft til røyking.