Balkongkomitéen søker tilbakemelding

Balkongkomitéen har delt ut et skriv der de ber om tilbakemelding på om du som eier er interessert i balkong. Styret oppfordrer alle aksjonærer til å lese og svare.

Informasjonen komitéen etterlyser skal bidra til at de får dimensjonert et pristilbud fra Balkongteam, hvorpå aksjonærene som ønsker balkong vil få en siste mulighet til å svare «ja, ønsker»/ «nei, ønsker ikke» på det som så blir justert til det endelige søknadsutkastet som generalforsamlingen skal ta stilling til i mai.

Styret forstår at saksgangen forenklet sagt er tenkt slik:

  1. «Det koster grovt 115.000, er du interessert i balkong?» Svar ja/ nei på skjema og send inn.
  2. «Ok, her er pris/ tegning/ finansiering – går du for dette?» Eventuelt forpliktende «ja» (hvis generalforsamlingen stemmer for).
  3. Endelig pris/ tegning/ finansiering legges frem for generalforsamling i mai, og søknad sendes hvis det blir flertall for det.
  4. Bygging igangsettes hvis kommunen så innvilger eventuell søknad.

Svar på skjemaet kan sendes per epost, per post til Solvang Park AS – Trudvangveien 7 – 0363 Oslo eller legges i styrets postkasse i Trudvangveien 9. Mottatte svar overleveres til balkongkomitéen.