Vil du pusse opp?

oppussing-350x150Som aksjonær har du en generell plikt til å vedlikeholde – og en generell tillatelse til å pusse opp – leiligheten din. Er det «større endringer» som for eksempel påvirker plassering av vegger, renovering av gamle/ etablering av nye våtrom, gjennomføringer i gulv/ tak, bygging av ildsted el. så plikter du imidlertid å søke tillatelse fra styret i forkant.

Er du i tvil så kontakt uansett styret for en avklaring. Styret gjør oppmerksom på at du under alle omstendigheter skal bruke autoriserte håndverkere, og handle hvitt. Dette er spesielt viktig for alle våtroms-, rør-, pipe-og elektriske installasjoner, og vi minner om kravene til dokumentasjon i den nye boligsalgsrapporten.

Vi har en egen side med informasjon om relevante vedtekter og regler, komplett med skjema for kontakt med styret om prosjektet ditt. Den kan sikkert bli bedre og mer utfyllende etterhvert, så vi tar gjerne tilbakemeldinger. Les mer her.