Pusse opp?

Vi mennesker liker å gjøre våre hjem våre egne. Noen nøyer seg med nye gardiner og et strøk maling, andre vil gå mer omfattende til verks. Mangfold er vakkert 🙂

Aksjonærene har generell plikt til å vedlikeholde, og generell tillatelse til å pusse opp. Er det mindre endringer så er det bare å sette i gang, men er det større endringer så plikter du imidlertid å søke tillatelse fra styret i forkant. Er du i tvil så kontakt uansett styret for en avklaring. Styret gjør oppmerksom på at du under alle omstendigheter skal bruke autoriserte håndverkere, og handle hvitt. Dette er spesielt viktig for alle våtroms-, rør-, pipe- og elektriske installasjoner, og vi minner om kravene til dokumentasjon i den nye boligsalgsrapporten.

Husk også å vise hensyn til naboene. Mistenker du at det kan bli dører som blir stående åpne, mye trafikk i fellesarealene eller støv/ møkk/ støy – så sett opp nabovarsel. Folk flest tåler mye bare de er informert. Nabovarsel bør settes opp noen dager i forveien så naboene er forberedt og bør inneholde beskrivelse av hva som skal skje og når det er forventet ferdig i tillegg til din kontaktinformasjon.

Det er også en grunnleggende forutsetning at aktivitet som resulterer i støvete/ møkkete/ skadede fellesareler ryddes opp av den som har bestilt arbeidet. Oppganger skal holdes fortløpende byggerent, og hvis det har vært mye byggestøv så skal de vaskes husrent så snart arbeidet er gjennomført. Skader skal meldes styret umiddelbart.

Les mer: