Gladmelding: fyringsforbudet er opphevet på de fleste skorsteiner!

Styret påklaget BREs vedtak om fyringsforbud på flere av pipene der vi mente dette var unødvendig (og i ett tilfelle utbedret), og har nå fått medhold. Dette medfører at fyringsforbudet er opphevet på piper 39, 40, 43, 44, 45, 56, 57, 64 og 65.

Fyringsforbudet opprettholdes imidlertid på to pipeløp: 34 (Hammerstads gate 20 høyre side, pipen midt i leiligheten) og 61 ( Trudvangveien nr. 7 høyre side, pipen midt i leiligheten – pt. ikke i bruk).

Flertallet av pipene lider imidlertid under mangeårig mangelfullt vedlikehold, og styret vil jobbe med ekspertise for å avklare utbedringsmulighetene i tiden som kommer. Kostnadene for utbedring er relativt høye, og aksjonærenes generalforsamling vil som tidligere meldt måtte gjøre en del avveinger mellom kostnad og tilgjengelighet.

Styret minner forøvrig om at planer om tilkobling av ildsted skal søkes styret og i tillegg meldes til BRE.