Oppdatering om fyringsforbudet

Styret har påklaget fyringsforbudet på flere av pipene der vi mener BREs fyringsforbud er unødvendig, og håper på ny realitetsbehandling på disse.

Flere av pipene lider imidlertid åpenbart under mangeårig mangelfullt vedlikehold, der et fyringsforbud er et viktig virkemiddel for brannsikkerheten. Styret vil i disse tilfellene jobbe med ekspertise for å avklare utbedringsmuligheter.

Første indikasjoner er imidlertid at kostnadene for utbedring er relativt høye, og aksjonærenes generalforsamling vil i så fall måtte gjøre en del avveinger mellom kostnad og tilgjengelighet. Et eksempel kan være at vi må redusere antallet aktive pipeløp til ett løp per leilighetsrekke (med 65 pipeløp har vi oppunder 3 per leilighetsrekke i snitt). Her ligger det et betydelig stykke arbeid, men styret har høy prioritet på dette.

Vi kommer tilbake til saken umiddelbart så snart det er noe nytt å melde, og i mellomtiden må aksjonærene tilknyttet de berørte pipeløpene respektere fyringsforbudet for vår felles sikkerhet.