Brannverntiltak i Solvang Park

Brann- og redningsetaten (BRE) utførte en kontroll av alle våre bygg i februar 2014. Funnene og påleggene fra denne kontrollen er oppsummert i en rapport fra BRE.

Som en følge av denne kontrollen ble styret pålagt å fremskaffe en utbedringsrapport fra en brannrådgiver. Styret bestilte en rapport fra firmaet rådgivingsfirmaet Brannstrategi som laget en omfattende rapport om brannverntilstanden i byggene våre. BRE pålegger oss å utbedre funnene i rapporten fra Brannstrategi, og avkrever jevnlig status på fremdrift av å utbedre svakhetene i brannsikkerheten vår. Her fra korrespondansen med BRE i 2016.

Rapporten fra Brannstrategi konkluderer med forslag til 2 alternativ: Lukk alle avvik funnet eller installere sprinkleranlegg og lukk kun de avvik som anses nødvendig for å oppnå en minimumsløsning i forhold til brannforskriftene. Styret ønsker gode og varige løsninger som hindrer at brann oppstår i utgangspunktet og har lagt en plan for å lukke alle avvik.

Det som er avdekket i rapporten og pålagt oss fra BRE er de samme kravene som vil komme som følge av utbygging av loftene. Vi må derfor utføre disse utbedringene uansett, men med midlene fra et loftsalg kan vi samtidig utbedre kjellerne våre til å bli et effektivt og sikkert lagringsområde.

Rapporten er nedslående lesning og vi får dårligste karakter 3 (Meget dårlig, merket med rødt) på alle av følgende punkter:

brann2

Etasjeskiller mellom kjeller og 1. etg.

Flere beboere i 1. etg. har tatt seg til rette og lagt egen infrastruktur i kjelleren og boret hull i brannskillet mellom kjeller og beboeretasjer. Dette må utbedres ved å legge 2 lag gips i taket og vil mest sannsynlig være en midlertidig løsning til kjellerne på et tidspunkt blir utbedret i sin helhet.

brann

Gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler i kjeller og loft

I sammenheng med punktet over forekommer det også flere tilfeller der det er ført infrastruktur mellom brannskillene mellom oppgangene. Gjennomføringene må branntettes med et tetningssystem som har samme brannmotstand som konstruksjonen. Det anbefales at det engasjeres et kvalifisert branntettingsfirma for å utføre dette arbeidet.

stalkonstruksjon

Stålkonstruksjoner i kjeller

Stålkonstruksjonene i kjeller er bærende, det vil si at de skal inneha en brannmostand tilnærmet B60/EI60/R60. Det ser ut som at de fleste ståldragerne er brannmalt, men dette er sannsynligvis for lenge siden. Ubehandlet stål må brannmales.

dor

Selvlukkere (dørpumper) på alle dører

Selvlukkere på dører er det tiltaket som redder flest liv i en brann. Mennesker som rømmer fra en brennende leilighet lar døren stå åpen etter seg og giftig røyk kommer ut i rømmningsveien til de andre leilighetene. Vi er derfor pålagt å ha selvlukker på alle dører og sikre at disse fungerer slik de er tiltenkt.

brannalarm

Brannalarmanlegg

Murgårder som i praksis bare har ett trapperom kan aksepteres å ha kun én trapp hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

 • Hver leilighet har minst ett vindu eller en balkong som tilfredsstiller kravene til rømningsvindu, og er tilgjengelig for brannvesenets redningsmateriell.
 • Dersom avstanden til terreng fra underkanten av vinduet eller overkanten

I Solvang Park er ikke brannbalkonger godkjent som rømingsvei, som også fremkommer av rapporten. Vi er derfor pålagt å installere et brannalarmanlegg som dekker loft, kjeller, trapperom og alle leilighetene i de tre gårdene som ikke ligger i Kirkeveien. Kirkeveien 78A-C har tilgang til to trapperom og dermed bortfaller krav til brannalarmanlegg i denne gården. Brannalarmanlegget må automatisk alarmere alle i gården om røykutvikling i kjeller, loft eller trapperom, og om brann i en boenhet.

Hva skjer hvis det brenner?

Vi minner om at i en brann så går alt svært fort. Du har ingen tid å miste. Gjennomsnittlig utrykningstid for brannvesenet er 14 minutter. Derfor er du er overlatt til deg selv, og du må være din egen brannmann i de første minuttene.

«Redde, varsle, slokke» er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:

 • Redde
  Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
 • Varsle
  Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
 • Slokke
  Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.

Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.