Løsning for tørketromlene

tork-350x150Endelig går det mot løsning for tørketromlene! De er nå reparert (igjen), og det viser seg at de tette branndørene som ble satt inn i 2013 (og som har skapt overopphetingsproblemene) ikke er nødvendige.

Bakgrunn

Vaskeriene har vært en lei nøtt i år fordi de store tørketromlene har røket flere ganger, primært på grunn av overoppheting – men også på grunn av overbelastning (for mye last/ for våt vask).

Tette branndører installert i 2013 har resultert i behov for ytterligere tiltak i form av ventilasjon, samtidig som brannsikkerhet har ligget som et viktig bakgrunnshensyn. Videre har hver utkalling resultert i en kostnad på et par tusen kroner, i tillegg til tidstyveriet. Tilkalte teknikere og elektrikere har ikke evnet å gi oss noen konkrete tilbud eller løsninger, og saken har derfor måttet ligge i påvente av den branntekniske gjennomgangen.

Brannsikring

Styret har bestilt en helhetlig evaluering av bygningsmassen fra et brannteknisk konsulentfirma som blant annet har påpekt at branndørene som ble satt inn var et irrelevant tiltak fra et sikkerhetsperspektiv, og at dørene ikke er nødvendige slik de står. Inneklima/ støy kan fortsatt være et poeng, men fra et brannteknisk perspektiv har altså vaskeridørene som har skapt disse problemene ingen funksjon.

Ser vi positivt på akkurat det funnet så betyr det i hvert fall at vi enkelt kan finne en løsning på overopphetingen.

Løsning

tork-448x598Vinteren er på vei og temperaturene synker, og samtidig kan vi altså nå holde vaskeridørene åpne i påvente av en bedre løsning (som feks erstatte de brannsikre dørene med billigere dører som vi kan bore hull i og flytte dem til et sted der de kan ha en brannsikringsfunksjon, mekanisk ventilasjon ved luftinntak el.).

Vi har derfor fått reparert de store tromlene nok en gang, og vaskeriene er fullt operative igjen.

Et lite unntak dog for den lille tørketrommelen i vaskeriet i Hammerstads gate som bare halv-tørker tøyet (den er sliten og trenger utskifting).

Tørketrommelregler

Merk reglene som er hengt opp på tromlene:

  • Tøm ALLTID lofilteret etter bruk
  • La døren til vaskeriet stå ÅPEN når tørking pågår
  • SENTRIFUGER tøyet før tørking
  • Kun vask fra EN MASKIN om gangen i tørketrommelen