Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet vedtak sammen. Her følger en kort oppsummering av de viktigste sakene for de som ikke kunne være tilstede!

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet en rekke vedtak sammen. Her følger en kort oppdatering for de som ikke kunne være tilstede!

… settes jevnlig med låsetappen i åpen stilling. Vi minner om at kjeller- og loftsdører, ytterdører og porter skal være låst for beboernes egen sikkerhet og ber om at beboere respekterer dette. I tillegg minner styret om at selskapets vaskerier kun er til bruk for beboere. Misbruk av selskapets eiendom vil bli møtt med strenge reaksjoner.

Tørketrommelen i vaskeriet i Hammerstads gate 18 er defekt igjen.

Vi har bedt Electrolux som maskinleverandør om å gjøre mer for å foreslå en varig løsning på de hyppige sammenbruddene, men slitne maskiner gjør at svaret fra dem kanskje er større investeringer.

tork-350x150Endelig går det mot løsning for tørketromlene! De er nå reparert (igjen), og det viser seg at de tette branndørene som ble satt inn i 2013 (og som har skapt overopphetingsproblemene) ikke er nødvendige.

tork-350x150De store tørketromlene i vaskeriene er fortsatt en vrien nøtt. De nye branndørene som ble satt opp i fjor har som kjent gjort rommene så tette at varmesikringene jevnlig slår ut i disse maskinene.

Gitt reparasjonskostnadene per gang må en løsning på plass før vi starter opp disse maskinene igjen.

tork-350x150Vi har fått melding om at den store tørketrommelen i Hammerstad gate er i ustand igjen.

Den vil nå være avsperret inntil vi får løst det vi tror kanskje er årsaken – dårlig ventilasjon i vaskeriet.

solvangparkadmin

Noe fungerer dårlig med tørketromlene i begge vaskeriene, og vi får besøk av Electrolux for service i begynnelsen av uken som kommer.

stisel