… settes jevnlig med låsetappen i åpen stilling. Vi minner om at kjeller- og loftsdører, ytterdører og porter skal være låst for beboernes egen sikkerhet og ber om at beboere respekterer dette. I tillegg minner styret om at selskapets vaskerier kun er til bruk for beboere. Misbruk av selskapets eiendom vil bli møtt med strenge reaksjoner.

tork-350x150De store tørketromlene i vaskeriene er fortsatt en vrien nøtt. De nye branndørene som ble satt opp i fjor har som kjent gjort rommene så tette at varmesikringene jevnlig slår ut i disse maskinene.

Gitt reparasjonskostnadene per gang må en løsning på plass før vi starter opp disse maskinene igjen.

Noe fungerer dårlig med tørketromlene i begge vaskeriene, og vi får besøk av Electrolux for service i begynnelsen av uken som kommer.

stisel