Resultater fra Generalforsamlingen

Texture from http://www.myfreetextures.com/

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet en rekke vedtak sammen. Her følger en kort oppdatering for de som ikke kunne være tilstede!

Valg

Det var flere ledigheter blant selskapets tillitsvalgte, og Generalforsamlingen valgte til sammen åtte aksjonærer inn i de forskjellige rollene:

Til styremedlemmer i selskapets styre for 2 år til 2019 ble valgt:

  • Benedicte Frydendal (TV7)
  • Svein Hammerstrøm (KV78A)
  • Tore Kjæserud (HG18)

Til vara for perioden frem til neste OGF ble valgt:

  • Mathias Hansson (HG16)
  • Yvan Strahm (KV78B)

Til valgkomité for perioden frem til neste OGF ble valgt:

  • Rolf Hauge (HG16)
  • Erik Hovi (HG20)
  • Jarle Traavik (KV78B)

Husordensregler for balkong

Som tidligere varslet i forbindelse med etablering av frittstående balkonger, informerte styret om endringer i husordensreglene med tanke på bruk av balkonger. Se spesielt nytt punkt 5 om hensyn å ta ved bruk av balkongene. Les mer i husordensreglene.

Vedtekter angående balkong

Som tidligere varslet i forbindelse med etablering av frittstående balkonger la styret frem forslag til vedtektsendringer for de aksjonærene som har montert balkong. Aksjonærflertallet vedtok å endre vedtektenes § 2, 1. ledd, bokstav a) med hensyn til bruksrett for monterte frittstående balkonger, og § 7, 11. ledd med hensyn til den enkelte aksjonæren med bruksrett sin vedlikeholdsplikt. Les mer i vedtektene.

Det opprettes en loftskomité

Det var ikke flertall for styrets forslag om veien videre for loftsutbyggingen på generalforsamlingen. Det var likevel enighet om at dette bildet kunne endre seg ved mer utfyllende informasjon til aksjonærene. Styret støttet forslag om etablering av en loftskomité etter mønster av balkongkomitéen og aksjonærer Erik Hovi, Jan Eirik Langøen, Tor Kjæserud og Camilla Barr var blant dem som meldte seg frivillig til å bidra i en komité. Mer informasjon om dette arbeidet følger de nærmeste ukene og månedene.

Vaskerier

Generalforsamlingen vedtok at vaskeriene skal settes i stand igjen til full drift. Styret vil vurdere hvordan dette best kan implementeres og finansieres. Arbeidet med vaskeriene vil være tema på neste styremøte og en i styret vil få hovedansvar for prosjektet, på lik linje med de andre vedlikeholdsprosjektene. Forslagsstiller har tilbudt seg å delta i prosjektet, noe styret setter pris på og vil takke ja til.

Les mer!

Les mer i protokollen som er lagt ut i sin helhet i dokumentarkivet.