Defekt tørketrommel

Tørketrommelen i vaskeriet i Hammerstads gate 18 er defekt igjen.

Vi har bedt Electrolux som maskinleverandør om å gjøre mer for å foreslå en varig løsning på de hyppige sammenbruddene, men slitne maskiner gjør at svaret fra dem kanskje er større investeringer.

Styret minner om at alt tøy skal være sentrifugert på høyeste hastighet før det puttes i tørketrommelen og at det kun puttes inn tøy fra én vaskemaskin per tørketrommel. Det er fortsatt sannsynlig at feil bruk over tid er en viktig årsak til de ekstraordinære problemene vi opplever i år.