Majorstuen i hine haarde

Majorstuen Restaurant ca. 1913. Foto: Oslo Museum (croppet fra originalen)

Aftenposten skriver om mulighetene for lokk over Majorstua stasjon som igjen diskuteres som byutviklingsmulighet. Samtidig forteller de litt om bydelens spede begynnelse som en liten restaurant i distriktene 🙂

«Før Holmenkollbanen kom«, skriver Aftenposten, så «var dette nemlig kun en landlig utkant og endestasjon for borgerskapets søndagspromenader gjennom Uranienborgskogen. I ensom majestet lå det lille bevertningsstedet Majorstuen der oppe i bondelandet og kunne friste med friluftsservering i hagen.» Les mer om historien og utviklingsplanene for Majorstua her.