Avtale med Malermester Buer

Solvang Park har fremforhandlet en god rabattpakke, og valgt Malermester Buer som samarbeidspartner for interiørmalingstjenester.

Avtalen er et tilbud, og frivillig for deg som beboer å benytte – du står med andre ord selvsagt fritt til å bruke andre malere.

Buer tilbyr våre beboere:

  • 10 % rabatt på regningstimer inkl. servicebil for maler, snekker og murer.
  • 15 % påslag på nettopris inkl. maskinleie for maler-, snekker- og murermaterialer.
  • 12 % og 12,5 % rabatt på regningstimer for henholdsvis elektriker og rørlegger (merk at vi har egne rabattavtaler for disse tjenestene her).
  • 10 % påslag på nettopris inkl. maskinleie for elektriker og rørleggermaterialer.
  • 20 % rabatt på butikkvarer (ved opprettelse av konto – ikke på tilbudsvarer)

Les mer på egen avtaleside, med lenke til ytterligere beboerinformasjon!