Vaskerirutiner

Oppdatering av tavlen for booking av vasketider er et tilbakevennende problem og vi minner alle brukere på noen enkle kjøreregler.

  • Husk å stryk deg ut etter du er ferdig slik at det ikke bare blir stående
  • Når datoer endres er det viktig at navnene under tømmes samtidig

Forslag til ny driftsmodell for vaskeriene legges frem på kommende generalforsamling. Vi minner i mellomtiden om at vaskeriene skal holdes ryddige, og alltid forlates i (minst) like god stand som du fant det.