Ødelagte steinheller i KV

Vaktmesterkompaniet er «hovedmistenkt» for skadeverk på steinhellene utenfor Kirkeveien 78 A og C i forbindelse med gaterensingen i går natt.

Tilsvarende skader skjedde i fjor i forbindelse med snørydding og selskapet (på oppdrag fra kommunen) ryddet da fint opp etter seg. Styret tar saken videre med selskapet, og anmoder alle om å være ekstra forsiktige på vei ut og inn i mellomtiden.