Utbyggingsprosjekt for Majorstutunet?

Planperspektiv fra hjørnet av Trudvangveien/ Harald Hårfagres gate.

Styret er tipset om at Omsorgsbygg arbeider med omregulering av Majorstutunet Bo- og servicecenter i Trudvangveien 38.

Hensikten er å erstatte rive det gamle sykehjemmet som er i tilsvarende høyde med omkringliggende bebyggelse og bygge nytt i hele åtte etasjer. Det fremgår også av planene at bygget skal trekkes lenger ut mot gaten.

Utbyggingen vil åpenbart være mest dramatisk for eiendommene i umiddelbar nærhet mot øst, men gjør også noe med siktlinjer, skyggelegging, urbanisering og trafikk i vårt nærområde.

Styret har ikke mottatt noe nabovarsel, men forutsetter at det vil være adgang til å avgi høringsuttalelser i saken. For mer informasjon og flere bilder av planene se PBEs nettsider.