Protokoll fra Generalforsamlingen

Texture from http://www.myfreetextures.com/

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet vedtak sammen. Her følger en kort oppsummering av de viktigste sakene for de som ikke kunne være tilstede!

Valg

Til styremedlemmer i selskapets styre for 2 år til 2019 ble valgt:

  • Bjørn Waage Skogtrø
  • Mathias Hansson

Til vara for perioden frem til neste OGF ble valgt:

  • Yvan Strahm
  • Sebastian Esbjug Pettersen

Til valgkomité for perioden frem til neste OGF ble valgt:

  • Nicolai Prytz

 

Omgjøring av brannbalkonger

Det ble besluttet å sende inn byggesøknad for å få omgjort brannbalkonger til balkonger. Hvis godkjent vil dette i hovedsak innebære et høyere rekkverk, skiller mellom balkongene og mulighet for dør direkte ut fra leilighetene.

Styret vil kontakte alle beboere før sommerferien for å innhente, først et uforpliktende ønske om dør til balkong, for å gjøre et estimat på omfang og kostnad per enhet, før det inngås en endelig og forpliktende avtale om å utføre arbeidet. For mer informasjon – følg med på nettsidene våre.

Det opprettes en jubileumskomité

Solvang Park AS fyller 100 år som boligaksjeselskap om nøyaktig fire år, 8. mai
2022. Det innebærer 100 år med historie i og mellom 88 boenheter, i en bydel i
stor utvikling. I denne forbindelse skal det opprettes en komité som skal se på mulige aktiviteter og markering av vårt 100-årsjubileum.

Vedlikehold

Det ble orientert i detalj rundt vår vedlikeholdsplan og da særlig rundt temaene brannsikring som er gjennomført og kommende aktiviteter som drenering, oppussing av trappeoppganger og fasader.

 

Les mer!

Les mer i protokollen som er lagt ut i sin helhet i dokumentarkivet.