Utblåsningsrør i HG-vaskeriet

Ikke før er tørketrommelen reparert før utblåsningsrøret har koblet seg av tørke-trommelen. Dette betyr at all den fuktige varmluften går rett ut i rommet og kondenserer på alle flater.

Vaktmester er bedt om å se om han kan reparere det i morgen tirsdag. I mellomtiden er det viktig at døren til vaskeriet og døren til bakgården står helt åpne når tromlene er i bruk. Lukk dog døren til bakgården etter deg når du er ferdig med tørkingen, og så krysser vi fingrene for at vi får reparert skaden tirsdag 28. oktober.