Flere balkonger

Ved oppsett av balkonger høsten 2016 var det ikke alle aksjonærer som fikk balkong, som ønsket det. Dette gjaldt et par aksjonærer som ikke meldte sin interesse tidsnok i forhold til søknadsprosessen inn mot plan- og bygningsetaten, blant annet på grunn av eierskifte.

Disse har i etterkant søkt om oppsett av balkong, og dette er så behandlet i styret på tilsvarende måte som tidligere, med tilsvarende betingelser knyttet til de økonomiske aspektene (for søknadsgebyrer, montasje og vedlikehold) slik før.

Det er Balkongteam som er ansvarlig for søknadsprosessen i denne runden også, slik at vi er trygge på den relevante ekspertisen samt at alle løsninger på de nye balkongene blir identiske med de eksisterende.

Dette medfører at det blir noe anleggsstøy en kort periode fremover i bakgården vår.