Status brannbalkong

Undersøkelsen viser et flertall som ønsker dør til brannbalkongen og omgjøring av eksisterende brannbalkong til privat balkong.

Styret gjennomførte en spørreundersøkelse blant beboerne i Hammerstadsgate og Trudvangveien for å sjekke villigheten til å gjøre om brannbalkongene til balkonger. Resultatet viser at dette er et prosjekt vi går videre med.

Av 54 enheter som har brannbalkong, har 37 svart på undersøkelsen. 29 ønsker balkong, kun 8 stykker ønsker ikke balkong og de resterende 17 har ikke svart. Vi kan derfor regne med at andelen som vil delta på utbedringen vil øke.

Videre arbeid består i å ferdigstille vurderingen av brannbalkongene som foregår i disse dager. Vi har mottatt 3 tilbud på omgjøring av balkongene og vi vil følge opp disse tilbudene slik at vi kan velge en leverandør og sette en endelig kostnad, som hensyntar både de faste (oppstart, rekkverk) og variable kostnadene (antall dører). Dette vil sette den endelige kostnaden per husstand som vil bli kommunisert ut, så snart vi har valgt leverandør.

Dersom du er en av de som ikke har svart på undersøkelsen, men ønsker balkongdør til din brannbalkong, er det fint om du sender en e-post til solvangpark@gmail.com med navn, gateadresse og husnummer.

Prosjektet tar nå sommerferie, og starter opp igjen i august med valg av leverandør, endelig bekreftelse fra beboerne og en detaljert utforming- og gjennomføringsplan før søknadsprosess og gjennomføring.

God sommer!