Stilaset utenfor Hammerstads gate 18

Som den observante beboer har fått med seg er det kommet opp et stilas utenfor Hammerstas gate 18. Styret beklager at informasjon om dette kommer i etterkant, men her har vi hatt med en uvanlig effektiv leverandør å gjøre og de kom oss i forkjøpet med å sette opp stilaset.
Det har i den senere tid vært observert enkelte sprekkdanelser og saltutslag i brannbalkongene og vi er med det nødt til å foreta en kontroll av statusen på dem. Dette er noe vi må gjøre uansett  når slikt observeres, men det er også viktig sett i sammenheng med vedtaket fra generalforsamlingen om å søke om omgjøring av brannbalkonger til balkonger.