Leverandørskifte av vaktmester-, renhold- og sesongtjenester

Styret jobber kontinuerlig med leverandørene til Solvang Park for å etterstrebe mest mulig kostnadseffektive løsninger for aksjonærene. I den sammenheng har vi i høst/ vinter gjennomført en anbudskonkurranse mellom tre ulike leverandører.

Prosessen resulterte i et skifte til Usbl som totalleverandør av vaktmester-, vaske-, sommer- og vintertjenester fra og med 1. mai 2016. Vurderingen var basert på:

  • pris
  • leveransebeskrivelse
  • erfaring fra tidligere leveranser

Styret var godt fornøyd med OBOS sine vaktmestertjenester, men både pris og vedvarende samhandlingsutfordringer mellom OBOS og Gårdpass sine sesongtjenester trakk ned.

Styret ser det også som positivt å samle tjenestene under samme paraply som forretningsfører ettersom det forenkler kommunikasjon og styrker samarbeidet. I mellomtiden jobber vi naturligvis også fortløpende med utgående leverandør for å sikre best mulig utbytte av avtalen før den utløper.