Rykte: Styret betaler balkonger med Solvangs midler. Styrets svar: Tøv!

Styret føler at det er på plass med en avklaring: Det siste ryktet i Solvang Park er at styret har brukt de ekstraordinære innbetalingene til å betale for balkonger.

Dette er selvsagt en grunnløs påstand.

Alle som nå får balkonger fikk den 25 november en faktura fra Balkongteam AS som dekker den første delleveransen, montering av balkongdør. Denne fakturaen forfaller i disse dager, og ligger på i overkant av 40.000,-. Denne betalingen går altså direkte til Balkongteam AS. Dette betyr at Solvang Park ikke er involvert i prosessen rundt betaling av balkonger overhodet: Det går ikke penger fra Solvangs kontoer til Balkongteam, og Solvang har heller ikke opptrådt som mellommann og «lagt ut» for balkonger for så å hente inn betaling fra de berørte aksjonærene.

Styret har valgt denne løsningen nettopp for å unngå å være involvert i denne prosessen som vi anser som et oppgjør mellom aksjonær og Balkongteam, og dermed holder vi denne saken unna Solvangs økonomi.

En annen positiv side ved denne ordningen: Alle aksjonærer som nå får montert balkong kan dermed bekrefte at styret ikke betaler for balkonger.

Styret ønsker alle aksjonærer en god adventstid videre og venter i spenning på den neste utviklingen på ryktefronten.