Sluttbefaring brannsikring gjennomført

Styret gjennomførte i dag befaring med entreprenøren for brannsikring. I det store og det hele var det ikke noe å påpeke, men det er noen små poster som må lukkes før vi ferdigstiller.

Oppsummert betyr det at vi er nå anser oss som ferdig med brannsikring av kjellere for denne gang, og kan dermed lukke de punktene som ble påpekt av Brann- og Redningsetaten tilbake i 2014.

Vi oppfordrer derfor alle aksjonærer til å «flytte» tilbake inn i bod, og fjerne alle gjenstander som er midlertidig lagret i fellesareal så fort det lar seg gjøre.

I samme vending ønsker vi å minne på at det er ledig plass i fellesboder, merket sykkelbod, i kjelleren Trudvangveien 9 og Hammerstadsgate 18. Disse skal benyttes til sykler eller lignende, som barnevogn, som ikke bør oppbevares i trappeoppgang og ta opp plass av rømningsveier.