Generalforsamling 2020

På grunn av corona-situasjonen vil ikke Solvang Park AS gjennomføre en fysisk generalforsamling denne våren. Vi vil finne alternative løsninger for å godkjenne årsregnskapet og innhente godkjennelser for en redusert mengde saker.

Det vil som vanlig bli sendt ut innkalling til generalforsamlingen der dere kan studere årsregnskapet og lese årsberetningen for 2019.

USBL jobber med å lage en digital stemmeløsning på Min side. Dersom denne ikke vil la seg benytte, vil styret sende ut stemmeseddel med innkallingen som skal legges i styrepostkassen i Trudvangveien 9. Vi anbefaler uansett alle å logge seg på Min side og gjøre seg kjent med siden. Her kan du lese mer om løsningen.

Sakene som styret ønsker skal behandles er:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet
  2. Årsberetningen 2019
  3. Godtgjørelse av styret
  4. Valg av styremedlemmer, vara og valgkomité

Dersom du har en sak du ønsker behandlet, må denne sendes til styret på e-post innen 13.04. Saken vil ikke kunne diskuteres på et møte, så vi anbefaler at saken beskrives på en lettfattelig måte.

Styret jobber videre med å utrede hva som skal skje med brannbalkongene. Denne saken må håndteres på en ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt.

Dette er underlige tider og vi tenker på alle våre beboere som må holde seg hjemme med både hjemmekontor, barn på ulike klassetrinn som krever oppfølging, digitale løsninger som ikke alltid fungerer, barnebarn som ikke kan komme på besøk og uvissheten om når vi kan håndhilse igjen. En liten trøst er at vi alle er i samme situasjon og vi føler alle på hvor tungvint det er når ting ikke er som normalt. Vi ber om forståelse om at generalforsamlingen blir litt annerledes i år og håper at alle beboere vil hjelpe oss med å gjøre så godt vi kan.