Vask av loft, kjeller og oppgang

Inngangen i Hammerstadgate 16

Vår dyktige leverandør av trappevask, Absolutt rent, vil i løpet av de neste ukene gjøre rent på loft og kjeller i alle bygg. De vil også gjøre en ekstra grundig vask av trappeoppgangen.

Boder i kjeller og på loft

Dersom du ønsker at vi skal gjøre rent gulvet i din bod på loft og kjeller, må du sørge for at boden er låst opp og at døren står helt åpen på følgende datoer, se tabell under. Vi håper alle beboere vil benytte seg av denne muligheten.

Absolutt rent vil ikke flytte på gjenstander som står på gulvet i boden, så for at det skal bli renest mulig anbefaler vi at du setter/stabler gjenstander opp fra gulvet. Dersom du har satt ut gjenstander i fellesareal må disse flyttes tilbake til din bod eller fjernes.

AdresseDato
Hammerstads gate 16, 18 og 2020. – 24. april
Hammerstads gate 22 og Trudvangveien 13 – 1527. – 30. april
Trudvangveien 7, 9 og 114. – 8. mai
Kirkeveien 78 a, b og c11. – 15. mai

Trappeoppganger

Absolutt rent vil også gjøre grundig rent i våre trappeoppganger. I denne forbindelse vil styret gjennomføre håndheving av punkt 7 i husordensreglene: I følge brannforskriftene er trappeoppgangene rømningsveier og skal til enhver tid være fri for gjenstander av enhver art.

Gjenstander i fellesareal, trappeoppgangen og utenfor døren din som ikke er fjernet innen 17. mai vil bli fjernet av vaktmester.