Kontroll av elektrisk anlegg

Den siste tiden har der vært kontroll av elektrisk anlegg hos flere av oss som bor i Solvang Park.

Kontrolløren har også vært innom Solvang Park, og gjennomført kontroll i Hammerstads gate 18. I forbindelse med brannsikringen henger alt av ledninger fra tak fritt, noe som naturligvis ble påpekt. Ut over det var det kun et par småting som ble påpekt: et manglende deksel på en lysbryter samt merking i et sikringsskap.

Eltilsynet utfører et viktig arbeid for å redusere risikoen for feil på anlegg og sørger slik for at elsikkerheten er ivaretatt. Vi har fått frist til 20 april til å lukke disse punktene, så det skal styret nå ta tak i.

Styret oppfordrer samtidig alle aksjonærer som har hatt besøk til å rette seg etter eventuelle pålegg; slik kan alle aksjonærer bidra til at vår felles sikkerhet blir ivaratt på best mulig vis.