Låste kjellerboder i Hammerstads gate

Det er flere kjellerboder i Hammerstadsgate 16-20 som fremdeles ikke er åpnet. For at brannsikring skal kunne gjennomføres i disse også, haster det nå å åpne de.

Bod merket med et av de følgende nummerene vil åpnes førstkommende mandag den 20 januar, om ikke de åpnes i løpet av helgen:

  • 201-211
  • 202-212
  • 302-216
  • 401-221
  • 402-222