Gjennomføring av brannsikring

Brannsikring av kjellerne er godt i gang og prosjektet følger fremdriftsplanen. Det betyr at brannsikring av kjellerne i Trudvangveien 13 og 15 og Hammerstads gate 22 starter torsdag 6. februar.

Fremdriftsplanen er som følger


Henting av skrot

Renova vil hente skrot fra portrommene i Trudvangveien mandag 10. februar og mandag 24. februar. Det er kun anledning til å sette frem gjenstander i portrommene i løpet av helgen i forkant og frem til mandag klokken 08.00.

Husk: ikke byggeavfall (som gipsplater, maling og giftig avfall), kun husholdningsskrot (som ødelagte husholdningsgjenstander). Vi oppfordrer alle til å benytte Oslos mange gjenbruksstasjoner gjennom året, for å holde kostnadene ved å kvitte seg med søppel nede. Vi har en egen gjenbruksstasjon på Majorstuen.

Fra entreprenør har vi fått følgende info

Boder må være låst opp og tømt så vi kommer til hele taket, om det står igjen større ting f.eks hyller, bord osv. så er det ikke noe problem for oss å flytte på det. Det er viktig at dere informerer beboere om at det som står igjen, står der for bodeiers regning/risiko om noe skulle bli skadet/ødelagt. Vi henger opp generell info om at vi arbeider der osv. i hver oppgang ved oppstart.

Entreprenør vil låse av bodene med sine låser mens de jobber. Dersom du må inn i din bod mens arbeidet pågår, ta kontakt med styret for å få koden til låsen.