Henting av skrot 13. januar

I forbindelse med rydding av boder for brannsikringen, vil Renova vil hente skrot mandag 13. januar i portene ved Hammerstads gate 16 og Hammerstads gate 22. Det er kun anledning til å sette frem gjenstander i portrommene i løpet av helgen.

Det som skal kastes kan stilles ryddig opp langs veggen ved begge portene i Hammerstandsgate fra lørdag 11. januar og frem til mandag 13. januar kl. 08:00.

Husk: ikke byggeavfall (som gipsplater maling og giftig avtall), kun husholdningsskrot (som ødelagte husholdningsgjenstander). Vi oppfordrer til å benytte Oslos mange gjenbruksstasjoner gjennom året, for å holde kostnadene ved å kvitte seg med søppel nede. Vi har en egen gjenbruksstasjon på Majorstuen.

Det vil bli gjennomført en henting av skrot fra portrommene i Trudvangveien noe senere i prosjektet. Det vil bli gitt beskjed om hvilken dato dette er når vi har mer detaljer om fremdriften i prosjektet.