Brannsikring av alle kjellere

13. januar 2020 påbegynnes brannsikring i kjellerne av vår valgte leverandør Oslo brannsikring. Prosjektet går ut på å gipse alle tak som vil hindre en eventuell brann i å raskt spre seg fra kjellerne og oppover til leilighetene.

Hva betyr dette for meg?

Boder må være låst opp og ryddet/tømt til oppstarten 13. januar 2020 slik at Oslo brannsikring kommer til hele taket for gipsing og brannsikring. Større ting som krakker, bord og lignende i bodene kan arbeiderne flytte på, men det som ikke ryddes ut av bodene og kjellerne er beboer/aksjonærens risiko om noe skulle bli tråkket på, skadet eller ødelagt.

I Kirkeveien A-B-C er det tilstrekkelig med opprydding i bodene, slik at det er god tilgang for arbeiderne til å sikre røyktetting i taket.

Hvilken rekkefølge vil arbeidet utføres i?

  1. Hammerstads gate
  2. Harald Hårfagres gate
  3. Trudvangveien
  4. Kirkeveien

Arbeidet er antatt å vare i 3 måneder fra 13. januar 2020.

Viktig informasjon

Dersom du ikke har gjort boden din tilgjengelig for arbeidet, vil vi måtte kutte låsen og ta oss inn i boden. Lås eller annet som måtte bli ødelagt i prosessen vil ikke erstattes.

Styret kan heller ikke ta ansvar for eventuelle private installasjoner som rør eller annen infrastruktur som er montert/plassert i boder eller fellesområder.

Hvordan finansieres prosjektet?

Prosjektet finansieres med midlene fra de ekstraordinære innbetalingene som ble gjennomført i perioden 2015 – 2017.