Resultat av vaskeriundersøkelse – rekordmange svar

I september gjennomførte styret en undersøkelse angående bruken av vaskeriene. Vi fikk inn 69 svar fordelt på alle gateadresser og 65 leiligheter (vi er totalt 88 leiligheter). Det gir en svarprosent på 74 %.

  • 47 av 69 (68 %) respondenter har vaskemaskin hjemme.
  • 32 av 69 (46 %) respondenter sier de benytter vaskeriene.
  • Av disse er det 20 respondenter som benytter vaskeriene 1-2 ganger i uken eller oftere
  • Det er 18 unike leiligheter blant de 20 respondentene
Fordeling av hvor ofte vaskeriene benyttes

Oppsummert kan vi konkludere med at 18 av 88 leiligheter benytter seg av vaskeriene ukentlig.

Vi antar at:

  • 1 vaskeperiode er 2 timer, forutsatt 2 vaskemaskiner og 2 tørketromler
  • Vasketiden er fra klokken 8-22 hver dag, 98 timer i uken
  • 18 leiligheter benytter vaskeriet i snitt 2 ganger i uken.
  • I dag har vi ledig kapasitet på 52 timer for 2 vaskerier. Denne ledige kapasiteten kan reduseres til 26 timer ved å konsolidere til 1 vaskeri.
2 vaskerier gir en ledig kapasitet på 52 timer i uken
1 vaskeri reduserer ledig kapasitet til 26 timer i uken

På kort sikt har styret besluttet å reparere tørketrommel i vaskeriet i Hammerstadsgate, og vi har oppdatert husordensreglene for bruk av vaskeri. Styret ber alle respektere at vaskeriene kun skal benyttes mellom 08.00 – 22.00 og at siste maskin må være ferdig klokken 22.00.