Søppel-ukultur!

I det siste har vi hatt problemer med mye rot i søppelskura. Det er derfor på sin plass å minne om følgende:

  • Det er kun ordinært husholdningsavfall som skal i søpla.
  • Har du annet søppel som du vil kvitte deg med, så kan dette gjøres på dugnad vår og høst.
  • Pusser du opp må du forsikre deg at håndtverker fjerner avfall og ikke legger det igjen i søpla vår.
  • Søppel hentes mandag, onsdag og fredag. Med mye røde dager i mai kan det derfor bli fortere fullt.
  • Er det fullt i ett av skurene, vennligst gå til neste.
  • Lås luke og dør etter deg – uvedkommende og skadedyr vil vi ikke ha i søppelskura.

Solvang park har kostnader på i underkant av 200.000,- til fjerning av restavfall av Oslo Kommune, og i tillegg 20-30.000,- til bortkjøring ved dugnader. Total er dette god i overkant av 400 m3 søppel, eller 12-13 romslige trailerlass.

Dette bør være mer enn tilstrekkelig om alle passer litt på og følger retningslinjene over.