Retningslinjer ved renovering

For nye og gamle aksjonærer i Solvang Park, så ønsker styret å presisere hvilke retningslinjer som gjelder ved renovering i leiligheter. Det finnes for øvrig mer utfyllende informasjon om dette på vår samleside for oppussing.

Hva kan gjøres uten å informere styret?

  • Alt av overflatebehandling
  • Mindre endringer på tekniske anlegg (elektrisk, vann og sanitær)

Hva kan gjøres, men styret ønsker å informeres?

  • Fjerning av ikke-bærende strukturer (dette er de tynne veggene som går vinkelrett på lengdeaksen til bygget)
  • Endringer knyttet til ildsteder, som flytting av peis
  • Større endringer knyttet til tekniske anlegg (ved flytting av kjøkken eller bad)

Hva kan ikke gjøres?

  • Endringer på bærende strukturer (de tykke som går langs lengdeaksen til bygget)
  • Brudd på brannskiller (etasjeskiller og brannvegg)
  • Endringer som griper inn på vinduer eller fasade

Det har lenge vært uskreven praksis at aksjonærere i første etasje har kunnet bryte brannskillet ned til kjeller, for eksempelvis å forenkle legging av rør eller sette varmtvannsbereder i kjeller. Dette er en praksis vi ønsker å gå bort ifra siden vi ser at dette potensielt kan skape problemer ved brannsikring av kjelleren, hvor fordeling av utgifter og plassering av boder kan bli en kilde til konflikt. Det er heller ikke uproblematisk at aksjonærer kan benytte seg av fellesarealer til tekniske installasjoner som varmtvannsbereder.

Vi minner om at kjelleren er Solvang Parks eiendom, selv om boder disponeres av aksjonærene, og det er dermed styrets oppgave å holde kjellerene ved like.

Ved en fremtidig brannsikring eller renovering av kjelleren er det ikke sikkert at kjellerene beholder sin eksisterende utforming. Dersom det da kreves endringer på anlegg som aksjonærer har installert, vil alle kostnader knyttet til dette måtte bæres av aksjonærene selv.

Vi anbefaler alle å kontakte styret om dere er usikre på noe!