Eiendomsskatt

Oslo kommune har besluttet å innføre eiendomsskatt i 2017. Noen av beboerne i Solvang Park kommer over bunnfradraget og må betale eiendomsskatt. Kommunen skriver ut eiendomsskatten til borettslag og boligaksjeselskap som så fordeler dette blant sine andelshavere.

Vi er i kontakt med vår forretningsfører for hvordan skatten skal kreves inn fra den enkelte eier av boligen. Vi vil få mer informasjon om hvordan dette vil foregå i august og de beboerne det gjelder vil få informasjon om hvordan de skal betale.

Er du rammet av eiendomsskatten? Sjekk oversikten for Solvang Park her.
Spørsmål om eiendomsskatt og klage må rettes direkte til Skatteetaten og Eiendomsskattekontoret. Dersom du er uenig i verdien som er satt for din bolig må du ta dette direkte med Skatteetaten. Innbetalingen må skje uavhengig av en eventuell klage.