Informasjon om balkonger i Solvang Park

Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå ferdigbehandlet søknadene våre om rammetillatelse for oppføring av balkonger i Solvang Park AS. Kirkeveien 78A-C (snitt og fasade Kirkeveien) og Hammerstads gate 16-20 (fasade Hammerstads gate) har fått godkjent søknaden etter omprosjektering anmodet av PBE. Omprosjekteringen omfatter fjerning av balkonger i 1 etasje samt en justering av balkongposisjoner i Hammerstadsgate 16-20.

For byggene Trudvangveien 7-11 og Trudvangveien 13-15/Hammerstads gate 22 har vi dessverre fått avslag på søknaden om balkonger mot gaten.

PBE begrunner avslagene med at det ikke er tradisjon for balkonger på nyklassisistisk arkitektur mot gaten. Det positive ved dette er at vi nå vet at PBE med stor sannsynlighet vil godkjenne balkonger inn mot bakgården også for Trudvangveien 7-11 og Trudvangveien 13-15/Hammerstads gate 22. Med dette som utgangspunkt vil Balkongkomiteen fortsette arbeidene for å finne en løsning for dem som ønsker balkong i Trudvangveien 7-11 og Trudvangveien 13-15/Hammerstads gate 22.

For Kirkeveien 78A-C og Hammerstads gate 16-20 vil vi igangsette oppføring av balkonger så raskt som mulig, med sikte på ferdigstillelse før julen 2016. Vi skal nå ha møter med Balkongteam for å diskutere gjennomføring og endelig pris basert på godkjente tegninger. Det kommer mer informasjon om dette de nærmeste ukene.

Vi oppfordrer alle  interesserte til å gå inn på PBE sin nettside for å se hele saksgangen.

Balkongkomiteen er veldig glade for at vi endelig har kommet til første balkong-byggetrinn i Solvang Park. Samtidig vi vil forsikre alle om at vi fortsetter prosessen videre for å få til så mange balkonger som mulig.

Med vennlig hilsen Balkongkomiteen.